ПРОГРАМА

Място: зала Витоша, Интер Експо Център (спирка на метрото „ИнтерЕкспоЦентър“)

28 Септември 2018 (петък)

10.00 – 11.00
Регистрация на участниците
11.00 – 11.15
Откриване
• Проф. дн. Венка Кутева – декан на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
• Д-р Христо Христозов – изпълнителен директор на Граждански институт
11.15 - 11.30
Връчване на наградата „Мечтайте дръзко“ за принос в развитието на младежките изследвания и на младежката работа
11.30 – 13.00
Първи панел: Изследвания на младежка работа
Модератор: проф. дн. Венка Кутева – декан на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
• Проф. д-р Любомира Попова, ръководител на Магистърската програма за младежка работа на Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Областен управител на област Велико Търново – „Младежката работа - реалности и перспективи“;
• Проф. д-р Хауърд Улямсън, Факултет по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс – “Youth Policy and Youth Work”;
• Доц. д-р Сийка Ковачева, Философско-исторически факултет на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – “Youth Transitions in New Contexts. Mobility Experience of Bulgarian Migrants”;
• Гл. ас. д-р Цанко Стефанов, Областна администрация Велико Търново –„Проучване на потребностите и реализация на мерките в сферата на младежките дейности в област Велико Търново“;
• Елена Борисова, Център за развитие на човешките ресурси, „Еразъм+ - програма за образование, младеж и спорт“.
13.00 – 14.30
ОБЯД
14.30 – 16.30
Втори панел: Стандарти и методология за младежка работа
Модератор: Илина Мутафчиева, Председател на Националния младежки форум
• д-р Христо Христозов, изпълнителен директор на Граждански институт – „Развитието на стандарти за младежка работа в България“;
• Деница Тенчева, Дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност, Министерство на труда и социалната политика – „Младежкият медиатор“;
• Весела Марева, ръководител на Международен младежки център - Община Стара Загора - „Представяне основните аспекти на дейността на Международен младежки център - Община Стара Загора“;
• Мария Ангелова, младежки работник, Общинско предприятие "Младежки център Пловдив" - „Представяне основните аспекти на дейност на ОП "Младежки център Пловдив";
• Гл. ас. д-р Диана Димитрова, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Интеркултурната компетентност на младежите-ментори, работещи в мултикултурна среда“;
• Ас. д-р Катерина Златкова – Дончева, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Менторството и младежката дейност - възможности, перспективи и практики“;
• Ива Панева, Мениджър проекти в Сдружение "Наш Свят", докторант НАТФИЗ "Кр. Сарафов" – „Театрални подходи за превенция на рисково и антисоциално поведение на деца и юноши“
• Даниела Димитрова, докторант в Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - "Мемори театър като инструмент за младежка работа";
• Шерин Амин, Изпълнителен директор на Чемпиънс Фактори, Александра Готева Директор „Младежки дейности“ Чемпиънс Фактори - „Спортът като инструмент на младежката работа“;
• +Венцислав Манчовски, Национално младежко сдружение – „Младежко включване и доброволчество“;
• Лилия Еленкова, докторант в катедра „Публична администрация“ на Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" – „Ролята на младежките работници за развитието на компетентностите на младите хора за участието им в изработването на публичните политики“.
• Ахмед Куйтов, Председател УС на Институт Перспективи - „Решения на структурните предизвикателства в прилагането на публичните политики чрез включването на младите“

29 септември 2018 (събота)

9.30-11.00
Трети панел: Университетско и професионално образование и обучение на младежки работници
Модератор: д-р Христо Христозов – изпълнителен директор на Граждански институт
• Проф. дн Венка Кутева, декан на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Образователни възможности за младежки работници във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
• Проф. дн Елеонора Милева, Национална спортна академия "Васил Левски", преподавател и ръководител на магистърска програма "Младежки дейности и спорт" – „Образователна философия на магистърска програма "Младежки дейности и спорт" при Национална спортна академия "Васил Левски";
• Първолета Станева, студент в Национална спортна академия „Васил Левски“ - „Да бъдеш студент в Магистърска програма „Младежки дейности и спорт“ на НСА „Васил Левски“ .
11.00 – 11.30
КАФЕ ПАУЗА
11.30 – 13.00
ПАНЕЛ: ДИГИТАЛНА МЛАДЕЖКА РАБОТА И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Модератор: Диана Банчева, Програмен директор на Граждански институт
• гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска, Педагогически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – „Предизвикателства пред дигиталното приобщаване на учениците със специални образователни потребности“;
• д-р Иван Модев, Педагогически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - "Възможности пред дигиталната младежка работа в съвременната информационна среда";
• проф. д-р Мариана Петрова, Факултет по математика и информатика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, д-р Христо Христозов, изпълнителен директор на Граждански институт - „Предизвикателства пред дигиталната младежка работа и младежката политика“
• Диана Банчева, Програмен директор на Граждански институт – „Информационните услуги за младите хора в България“
13.00 – 14.30
ОБЯД
14.30 – 16.00
Пети панел: Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти
• Таня Терзийска, докторант в Софийски университет "Св.Климент Охридски" – „Развитието на умения за управление на кариерата като елемент от ранното насочване към подходяща професионална реализация и откриването на таланти сред младежите“;
• д-р Милена Крумова, Основател на ЕдуТехФлаг – „Предизвикателствата на 2050 г. и развитието на таланти днес. Защо участието е ценно?"
• доц. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК – „Достъп на младите хора до култура“
16.00 – 17.00
Закриване на конференцията

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация. Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: conference@youth.bg

За участие в конференцията, моля, регистрирайте се онлайн на http://youth.bg/registration/.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 26 септември 2018.

Организаторите си запазват правото да публикуват след рецензиране избрани доклади, представени на конференцията.

Максимален размер: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и референтна литература;

Настройки на страницата: Отгоре – 2,5; Долу – 2,5; Ляво – 2,5; Дясно – 2,5; Размер на страницата – A4, междуредие – 1,5.

Заглавие: шрифт: Times New Roman; размер: 14 pt; стил на шрифта: Bold; подравняване: центрирано; ефекти: главни букви; (последвано от един празен ред).

Академична длъжност, степен, име и фамилия на автора (съавтори): шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил на шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано.

Принадлежност: шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил на шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано; (последвано от 1 празен ред).

Тяло на доклада: шрифт Times New Roman; Размер: 12 pt; подравняване: двустранно подравнено; междуредие: 1,5

Таблици: номерация с арабски цифри над таблицата, центрирано заглавие, стил на шрифта: Bold; (оставяйки 1 празен ред преди и след това).

Фигури: номерация с арабски цифри, заглавие, центрирано с номерация под фигурата, стил на шрифта: Bold; (1 празен ред преди и след това).

Рефериране: Бележка под линия, формат на текста на бележка под линия: Текст – 10 pt; формат на номера: 1,2,3 …

Представяне на доклада – презентация в PowerPoint  до 10 мин

Работни езици – български и английски език (ще бъде осигурен превод).