Skip to main content
search

ПРОГРАМА VIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:  НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”. НАГРАДИ ПРОКУЛТУРА’2020-2021 

By август 23, 2021септември 13th, 2021Uncategorized

ПРОГРАМА VIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

ПРОГРАМА

12 август 2021, четвъртък, „Юнашки салон“ – бул. „Христо Ботев“ 1, Варна

13:30
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
14.00
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
проф. д-р Момчил Георгиев
Генерален секретар на БАРОК
д-р Ралица Базайтова
Министерство на културата
Анелия Синабова
Областен координатор на Министерство на младежта и спорта за Варна
Поздравителен адрес от Министерство на образованието и науката
14:15
ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МОДЕРАТОР: ПРОФ. МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БАРОК
Приносът на националните конкурси за творческото развитие на учениците
д-р Ралица Базайтова, Министерство на Културата
Достъп до култура: Предизвикателства пред образованието по култура
доц. Мира Каланова, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

Материали:

Предизвикателства към специализираната подготовка по учебните предпети за музикални, сценични и изящни изкуства в условията на онлайн обучение
Румяна Петрова, Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна
Стратегии за интеграция на образование, наука и изкуство в модерната образователна среда
Галя Петрова, НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" - София
15:45
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
16:00
ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УЧИЛИЩЕ
МОДЕРАТОР: ДИЯНА ХРИСТОЗОВА, ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ
Деца, родени за сцена
Мая Колева, ОУ "Неофит Рилски" - гр.Габрово
Менторство за приобщаване или Как културата е действен инструмент в корекционно-възпитателната работа с девиантни младежи
Даниела Димитрова, Възпитателно училище-интернат "Христо Ботев" - с.Подем

Материали:

5 години "Концерти за малчугани и великани" - предизвикателства при реализиране на присъствена и неприсъствена форма на проекта
Тина Коилова, инициатор на проекта

Материали:

Кинофестивалите във Варна и кино образованието на младите в условия на Пандемия
Елица Матеева, Общински детски комплекс - гр. Варна

13 август 2021, петък, „Юнашки салон“ – бул. „Христо Ботев“ 1, Варна

9:30
Достъпът на младите хора до култура: Нови предизвикателства пред свързването, разширяването и включването на младите хора в общността
Модератор: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на СПОФ "Читалища"

Материали:

Клуб на комикса
Елена Владова, Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков“ – Варна
Представяне на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич
Светлана Попова, Община Добрич
Театрално студио „Артистик“ – форма за себеизразяване и съзряване в света на изкуството
Христо Христов, ОДК – Силистра
Доброволчеството – радости и проблеми от взаимността
Елена Драгостинова, музей “Борис Христов”

Материали:

Защо “марчинг” и защо “бенд”?
Тодор Цачев, Ръководител на Марчинг бенд „Маршируващи звезди“
11:00
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
11:15
Нови предизвикателства пред партньорството между културните организации и младите хора
Модератор: д-р Христо Христозов, Изпълнителен директор на Граждански институт

Материали:

Подари мечта
Мария Вълчева, община Хасково, Боян Гочев, група Хангар 42

Материали:

Читалищна дейност в община Дулово – Принципите на Националната стратегия за учене през целия живот, реализирани в системата на читалищата от община Дулово
д-р Сезер Нихат, община Дулово
12:45
Достъпът на младите хора до култура: Време за иновации
Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК
Етични стандарти за работа с младежи в областта на културата
Диана Христозова, Граждански институт
Достъп до дигитализирано съдържание и произведения на изкуството
д-р Христо Христозов, Граждански институт
14:00
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ
Close Menu