Регистрация

за II-ра Международна конференция

"Мечтайте дръзко" -

Предизвикателства пред развитието на младежката работа

9-10 септември 2019, Велико Търново

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация.

Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: conference@youth.bg.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 6 септември 2019.  Адрес за кореспонденция


  Предлагам презентация в панел:

  Първи панел: Изследвания на младежта в подкрепа на планирането, изпълнението и оценката на младежките политики на общинско, регионално и национално нивоВтори панел: Стандарти и методология за младежка работаТрети панел: Услуги за младите хора - потребности, предлагане и иновацииЧетвърти панел: Университетско и професионално образование и обучение на младежки работнициПети панел: Дигитална младежка работа и достъп до информацияШести панел: Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти

  на тема:

  Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:


  За участието в конференцията няма такса за регистрация.

  [recaptcha]

  Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организторите КОНФЕРЕНЦИЯТА  за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@youth.bg