Научен комитет

Председател
проф. д-р Любомира Попова
Ръководител на магистърската програма по младежка работа на Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Областен управител на област Велико Търново
Заместник-председател
проф. дн Венка Кутева
Декан на Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Заместник-председател
д-р Христо Христозов
Изпълнителен директор на Граждански институт
Член
проф. д-р Хауърд Уилямсън
Факултет по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс
Член
проф. д-р Даниела Тасевска
Декан на Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Член
проф. д-р Галин Цоков
Заместник-декан на Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Член
проф. д-р Наталия Витанова
Педагогически факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски
Член
доц. д-р Мариана Петрова
Факултет „Математика и информатика“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Член
доц. д-р Сийка Ковачева
Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хиляндарски“
Член
доц. д-р Теодора Калейнска
Философки факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Член
д-р Иван Модев
Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Член
Живко Георгиев
Член на Управителния съвет на Граждански институт

Организационен комитет

Председател
д-р Христо Христозов
Изпълнителен директор на Граждански институт
гл. ас. д-р Яна Димитрова
Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гл. ас. д-р Георги Георгиев
Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Даниела Димитрова
Председател на Българската асоциация на младежките работници
Секретар
Диана Банчева
Програмен директор на Граждански институт