VIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА И МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ – ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институтс подкрепата на община Варна, организират на 12 и 13 август 2021 г. в гр. Варна VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“.  През 2021 година конференцията се провежда под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев и с подкрепата на Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката.

Основна цел на Националната конференция е да насърчи национално отговорен диалог между всички в областта на културата за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България. 

 На 12 август 2021 (четвъртък) от 19.30 ч. в Държавна опера – Варна (пл. „Независимост“ 1, гр. Варна) ще бъдат връчени националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура, които този път ще обхванат инициативи и проекти, реализирани през 2020 и 2021 г. 

Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ стартира през 2013 с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА от БАРОК и Българската асоциация на младежките работници. Днес към Декларацията са се присъединили Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национален младежки форум, Граждански институт, редица ключови институции и граждански организации и над 80 общини. 

През май 2019 г., на своето 57-мо Общо събрание, Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства (PEARLE) прие ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА с ясен план за действие – да насърчава дейности и политики за разширяване на достъпа на младите хора до култура на своите 10 000 мениджъри, театри, концертни зали, оркестри, опери, балет, продуценти, фестивали и други професионални организации в областта на изпълнителските изкуства в Европа.   

2020 и 2021 година бяха белязани с редица ограничения, които поставиха нови предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура.  

За да потвърдите участие, моля регистрирайте се до 08 август 2021 на: http://youth.bg/registration/barok2021/. При интерес за участие с презентация, моля, посочете темата при попълване на регистрационната форма. Очакваме презентацията Ви на ел. поща: dostap@barok.bg. Очакваме и попълнени заявления за номинации в категориите за годишните награди „ПроКултура“ 2021 в същия срок. 

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване във Варна може да намерите на https://visit.varna.bg/ или на сайта на БАРОК. 

За допълнителна информация за Националната кампания: 

 www.barok.bg  www.youth.bg  и ел. поща: dostap@barok.bg 

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0882 926 286 

Диана Христозовa – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361  

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/ 

ПРОГРАМА

12 август 2021, четвъртък, „Юнашки салон“ – бул. „Христо Ботев“ 1, Варна

13.30
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
14.00
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
проф. д-р Момчил Георгиев
Генерален директор на БАРОК
д-р Ралица Базайтова
Министерство на културата
Анелия Синабова
Областен координатор на Министерство на младежта и спорта за Варна
Поздравителен адрес от Министерство на образованието и науката
14:15
ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МОДЕРАТОР: ПРОФ. МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БАРОК
Стратегии за интеграция на образование, наука и изкуство в модерната образователна среда
Галя Петрова, НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" - София
Приносът на националните конкурси за творческото развитие на учениците
д-р Ралица Базайтова, Министерство на Културата
Достъп до култура: Предизвикателства пред образованието по култура
доц. Мира Каланова, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"
Предизвикателства към специализираната подготовка по учебните предпети за музикални, сценични и изящни изкуства в условията на онлайн обучение
Румяна Петрова, Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна
15:45
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
16:00
ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УЧИЛИЩЕ
МОДЕРАТОР: ДИЯНА ХРИСТОЗОВА, ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ
Деца, родени за сцена
Мая Колева, ОУ "Неофит Рилски" - гр.Габрово
Менторство за приобщаване или Как културата е действен инструмент в корекционно-възпитателната работа с девиантни младежи
Даниела Димитрова, Възпитателно училище-интернат "Христо Ботев" - с.Подем
5 години "Концерти за малчугани и великани" - предизвикателства при реализиране на присъствена и неприсъствена форма на проекта
Тина Коилова, инициатор на проекта
Кинофестивалите във Варна и кино образованието на младите в условия на Пантемия
Елица Матеева, Общински детски комплекс - гр. Варна

13 август 2021, петък, „Юнашки салон“ – бул. „Христо Ботев“ 1, Варна

9:30
Достъпът на младите хора до култура: Нови предизвикателства пред свързването, разширяването и включването на младите хора в общността
Модератор: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на СПОФ "Читалища"
Клуб на комикса
Елена Владова, Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков“ – Варна
АРТ терапия за младежи с интелектуални затруднения
Марта Димитрова – Иванова, Сдружение „Федерация адаптирана физическа активност Балкани и Черноморска област“ (ФАФА)
Театрално студио „Артистик“ – форма за себеизразяване и съзряване в света на изкуството
Христо Христов, ОДК – Силистра
Защо “марчинг” и защо “бенд”?
Тодор Цачев, Ръководител на Марчинг бенд „Маршируващи звезди“
Доброволчеството – радости и проблеми от взаимността
Елена Драгостинова, музей “Борис Христов”
11:00
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
11:15
Нови предизвикателства пред партньорството между културните организации и младите хора
Модератор: д-р Христо Христозов, Изпълнителен директор на Граждански институт
Подари мечта
Мария Вълчева, община Хасково, Боян Гочев, група Хангар 42
Читалищна дейност в община Дулово – Принципите на Националната стратегия за учене през целия живот, реализирани в системата на читалищата от община Дулово
д-р Сезер Нихат, община Дулово
12:45
Достъпът на младите хора до култура: Време за иновации
Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК
Етични стандарти за работа с младежи в областта на културата
Диана Христозова, Граждански институт
Достъп до дигитализирано съдържание и произведения на изкуството
д-р Христо Христозов, Граждански институт
14:00
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ