Skip to main content
search

ПОКАНА ЗА НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИТЕ ПРОКУЛТУРА’2022

Вдъхновени от Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) стартираха на 30 май 2013 година Национална кампания за достъп на младите хора до култура и приеха съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура.  

На 12 и 13 август 2022 година, по случай обявения от ООН Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт организира в гр. Бургас IX-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ“, в рамките на която ще бъдат връчени за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура в следните категории: 

 • Категория „Цялостен принос“ 
 • Категория „Държавен културен институт“ 
 • Категория „Общински културен институт“ 
 • Категория „Културна организация“ 
 • Категория „Община“ 
 • Категория „Детска градина“ 
 • Категория „Училище“ 
 • Категория „Гражданска организация“  
 • Категория „Медии“ (телевизия, радио, интернет) 
 • Категория „Младежки състав“ (в четири области: Музика; Театър; Танц; Фолклор) 

През 2022 г. е въведена категорията „Младежки състав“ с цел да отличи инициативи на училища, читалища и други културни институти за подкрепа на развитието на младежките състави в изпълнителските изкуства като подход към разширяването на достъпа на младите хора до култура. 

При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2021 година до момента и ще бъдат оценявани: 

 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за разширяване на достъпа на младите хора до култура; 
 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава творческата активност на младите хора; 
 • постиганите чрез култура конкретни резултати от значение за развитието и реализацията на младите хора с различен социален статус; 
 • принос за развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора; 
 • въздействието на инициативата или дейността на номинирания; 
 • устойчивостта на инициативата или дейността на номиниране; 
 • новаторството и вдъхновението на инициативата или дейността на номинирания. 

Официалната церемония по връчване на наградите ще се проведе на 12 август (петък) от 18.30 ч. в Зала 2 на Експо-център „Флора“ – гр. Бургас в рамките на фесивала „С книга на плажа“. 

Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 8 август 2022 година по мейл в текстов файл с приложени снимки или видео материали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща: dostap@barok.bg 

В периода от 1-11 август 2022 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура“ във всяка от категориите.  

Информацията от Вашите заявки ще бъде използвана в подготовката на Националния доклад за достъпа на младите хора до култура. Необходими документи: 

За да потвърдите участие, моля регистрирайте се до 08 август 2022 на: https://youth.bg/registration/2022-достъп-до-култура. При интерес за участие с презентация, моля, посочете темата при попълване на регистрационната форма. Очакваме презентацията Ви на ел. поща: dostap@barok.bg 

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване в Бургас може да намерите на https://www.gotoburgas.com/bg.  

За допълнителна информация за Националната кампания: 

 www.barok.bg www.youth.bg и ел. поща: dostap@barok.bg 

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0882 926 286 

Диана Банчева – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361  

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/ 

 

Leave a Reply

Close Menu