II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ –
Предизвикателства пред развитието на младежката работа
09-10 септември 2019, Велико Търново