Регистрация

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация.

Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: conference@youth.bg.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 16 септември 2019.Адрес за кореспонденция


Предлагам презентация в панел:

Първи панел: Изследвания на младежка работаВтори панел: Стандарти и методология за младежка работаТрети панел: Университетско и професионално образование и обучение на младежки работнициЧетвърти панел: Дигитална младежка работа и достъп до информацияПети Панел: Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти

на тема:

Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:

За участието в конференцията няма такса за регистрация.

[recaptcha]

Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организторите КОНФЕРЕНЦИЯТА  за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@youth.bg