Skip to main content
search
 

IX Национална конференция
ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:
РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ

12 - 13 август 2022 гр. Бургас

 

Награди "ПроКултура'2022"

 

VIII Национална конференция
ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:
НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

12 - 13 август 2021 гр. Варна

 

Research on Youth Work

 

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“

предизвикателства пред развитието на младежката работа

Велико Търново, 9-10 септември 2019

 

Изследвания на младежката работа

 

Standards for Youth Work

 

Стандарти и методология за младежка работа

 

University and Vocational Education and Training for Youth Workers

 

Digital Youth Work and Access to Information

 

Университетско и професионално образование и обучение на младежки работници

 

The Role of Youth Work for Early Vocational Guidance and Talent Recognition

 

Дигитална младежка работа
и достъп до информация

 

Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти

Close Menu