Регистрация
за VIII-ма Национална конференция
"Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства"

12-13 август 2021, гр. Варна

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация.

Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: dostap@barok.bg.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 8 август 2021.