I Международна конференция "Мечтайте дръзко" -

Предизвикателства пред развитието на младежката работа

28-29 септември 2018, София

ОТКРИВАНЕ
проф. дн Венка Кутева
Декан на Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
ОТКРИВАНЕ
д-р Христо Христозов
Изпълнителен директор на Граждански институт
НАГРАДА „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС
проф. Петър – Емил Митев
НАГРАДА „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ 2018
Ренета Венева
Председател на УС на Национален алианс за работа с доброволци
проф. д-р Любомира Попова
Областен управител на област Велико Търново
проф. д-р Хауърд Уилямсън
Факултет по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс
 Доц. д-р Сийка Ковачева, Философско-исторически факултет на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“
 Гл. ас. д-р Цанко Стефанов, Областна администрация Велико Търново
 Елена Борисова, Център за развитие на човешките ресурси
Втори панел: Стандарти и методология за младежка работа
 д-р Христо Христозов, изпълнителен директор на Граждански институт
Деница Тенчева, Дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност, Министерство на труда и социалната политика
Здравко Тенев Младежки медиатор „Международен младежки център“ Стара Загора
Мария Ангелова младежки работник, Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“
 Гл. ас. д-р Диана Димитрова, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Интеркултурната компетентност на младежите-ментори, работещи в мултикултурна среда“;
 Ас. д-р Катерина Златкова – Дончева, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Ива Панева, Мениджър проекти в Сдружение „Наш Свят“, докторант НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
 Шерин Амин, Изпълнителен директор на Чемпиънс Фактори, Александра Готева Директор „Младежки дейности“ Чемпиънс Фактори
 Лилия Еленкова, докторант в катедра „Публична администрация“ на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Трети панел: Университетско и професионално образование и обучение на младежки работници
Представяне на участници в трети панел
 Проф. дн Елеонора Милева, Национална спортна академия „Васил Левски“, преподавател и ръководител на магистърска програма „Младежки дейности и спорт“
 Първолета Станева, студент в Национална спортна академия „Васил Левски“
Четвърти панел: Дигитална младежка работа и достъп до информация
д-р Иван Модев, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Пети панел: Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти
 д-р Милена Крумова, Основател на ЕдуТехФлаг
 доц. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК
Илина Мутафчиева Национален Младежки Форум
Ренета Венева Национален Алиенс за работа с доброволци
доц.д-р Живка Койнова