ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА

Велико Търново, 9-10 септември 2019

„Младите хора са ресурс, а не проблем.
Основната задача на младежката работа е
да създава възможности за младите хора
сами да градят своето бъдеше.“

Питър Лаурицен

дългогодишен директор на Европейския младежки център към Съвета на Европа

Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ е един сред първите в България, който предложи квалификация за новата професия – младежки работник, като през учебната 2014/2015 в партньорство с Граждански институт стартира следдипломно университетско образование за придобиване на следните професионални квалификации в областта на младежката работа – консултант „Младежки дейности”, Организатор на младежки прояви и инициативи  и Организатор на доброволчески програми – в резултат на научно-изследователски проекти, насочени към проучването и подкрепа на развитието на младежката работа.   През учебната 2016/2017  педагогическият факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  откри магистърска програма по младежка работа.

Нашата цел е чрез ежегодна международна научно-приложна конференция да насърчим дебата между университети, публични и частни партньори, изследователи, младежки работници и младежки лидери за предизвикателствата пред развитието на младежката работа в Европа. Вярваме, че конференцията ще се превърне в среда за полезно общуване между различни професионални общности.

През първата половина на 2018г. благодарение на активната роля на българското председателство в сектор „Младеж“ бе прието законодателното досие  „Европейски корпус за солидарност“, което е нова законодателна инициатива на Европейския съюз,  предложена от председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер за младите хора между 18 и 30 години да участват в редица дейности на солидарност като осезаем израз на европейските ценности. Стартирането на Европейския корпус за солидарност поставя и нови предизвикателства пред развитието на младежката работа в Европа.

Втората национална конференция „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА се провежда в партньорство с Областна администрация Велико Търново.

Организатори

Информация за съдържанието и участниците на Първата международна конференция „Мечтайте дръзко“, която се проведе на 28-29 септември 2018 в София може да видите тук: http://youth.bg/program2018/

…ей, хора,
мечтайте
дръзко и
мъдро!
Мечтаното, знаете,
утре
ще бъде!

Пеньо Пенев