НАГРАДИ „ПРО КУЛТУРА’2020-2021“

В рамките на VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С ПАРТНЬОРСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

На 12 август 2021 Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт връчват наградите „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура в рамките на VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:  НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА от 19.30 ч. в Държана опера – Варна в рамките на  юбилейния концерта на Филхармония „Пионер“.*

Конференцията и наградите се организират по случай 12 август, обявен от ООН за международeн ден на младежта и тази година се провеждат под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев.

„Привличането на младите хора към качествена творческа и културна среда е ключово за формиране на ценности и естетически критерии, но и често е най-ефективен подход за социално приобщаване. Убедени сме, че и предстоящото издание на Националната конференция ще се превърне в платформа за значими послания и в източник на работещи формули за успеха на много млади хора.” (Главен секретар на Президента на Република България).

VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:  НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  ще се проведе на 12 и 13 август,. в Юнашки салон във Варна. Над 60 представители на държавни органи, общини, държавни и общински културни институти, граждански и културни организации, училища и детстки градини ще обсъдят новите предизвикателствата, пред достъпа на младите хора до култура.

Основна цел на Националната конференция е да отвори пространство за национално отговорен дебат между всички участници в областта на културата и младите хора за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща приобщаването на младите хора към културата в България среда.

Конференцията ще бъде излъчвана на живо във Фейсбук канала на инициативата на:

https://www.facebook.com/DostapDoKultura

Наградите „ПроКултура“ се връчват за иновативни проекти в периода 2020 – 2020 и Комитетът по номинациите определи следните носители:

Категория „Цялостен принос“ се присъжда на г-н Тодор Цачев, ръководител на Марчинг бенд „Маршируващи звезди“ – Община Златица за дългогодишните му усилия да популяризира сред и да приобщи младежи с различен социален статус към училищните оркестри и магията на духовата музика.

Категория „Държавен културен институт“

Наградата се връчва на Филхармония „Пионер“ за дългогодишната и резултатна работа за разширяване на достъпа на младите хора до култура.

Грамота за принос се присъжда на Музей „Борис Христов“ – София.

Категория „Общински културен институт“

Наградата се връчва на Елена Владова, водещ на Клуб на комикса, РБ „Пенчо Славейков“ – Варна, Детски и средношколски комплекс.

Грамоти за принос се присъждат на:

Театрално студио „Артистик” при Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, Силистра;

Столична библиотека за проекта „Интерактивно пространство за визуални изкуства,“ ръководен от Станимир Божилов;

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна

Категория „Културна организация“

Наградата „ПроКултура‘2020-2021“ се присъжда на Концерти за малчугани и великани за инициативата да се провеждат концерти с практически занимания по запознаване с музикалните инструменти.

Грамоти за принос се връчват на

Варна Денс Театър и Артистик ЕООД.

Категория „Читалище“

Наградата се връчва на НЧ „Нови хоризонти 2009“, град Перник за организирането и провеждането на лятната академия по изобразително изкуства „Давам ти дъгата за наследство“.

С грамота за принос е отличено НЧ „Шалом Алейхем 1945“ гр. Пловдив за двете издания на конкурс за ученици от музикалните школи в страната по пиано, цигулка, китара, ударни инструменти.

Категория „Община“

Наградата се връчва на Община Варна за Международния музикален фестивал „Варненско лято“ и по-конкретно за „Варненско лято за деца“.

С почетни грамота за принос за постоянната им подкрепа на дейности и инициативи, свързани с  разширяването на достъпа на младите хора до култура е отличена община Златица.

Категория „Училище“

Наградата се връчва на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна за мащабът и ефектът от дейностите и инициативите на училището, свързани с образованието по изкуства.

Грамоти за принос се връчват на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе и ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово.

Категория „Детска градина“

Наградата се връчва на ДГ Валентина Терешкова – гр. Батановци и Грамота за принос – на ДГ 12 „Радост“ – гр. Перник.

Категория „Гражданска организация“

Наградата се присъжда на Фондация „Откритие“ – Варна  за организацията и провеждането на Европейски конкурс за детска песен „Златна искри“.

Грамота за принос се връчва на Сдружение Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов” към Националния студентски дом София.

Категория „Медия“

Наградата се присъжда на Българско социално интернет радио БРАЙЛ ФМ към  Фондация за информационен обмен „Равностойно партньорство“ (ФРП) за серията от образователни културни предавания, които целят приобщаването към култура на млади хора в неравностойно положение.

Грамота за принос се връчва на БНР – Варна за предаванията „Съботна трапеза“ и „срещи в 7/8“ с водещ Кристиян Неделчев.

Категория „Фестивал“

Наградата се връчва на Община Хасково за провеждането на фестивала „Хасково рок“ съвместно с Местната комисия за борба с противообществени прояви и групата Хангар 42 и благотворителната кампания „Купи тениска – подари мечта“ за закупуване на музикални инструменти на талантливи младежи

Грамоти за принос се присъждат на Фондация „Европейска музикална академия за инициативата „Университет за теб“, на СНЦ „МКТФ „Двама са малко – трима са много“ за фестивала „Месец на: Джани Родари“ и на Сдружение с нестопанска цел „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега” за пътуващ детски фестивал „Като звездите”.

Допълнителна информация: 

www.barok.bg 

ел. поща: dostap@barok.bg