ПРОГРАМА

Място: Велико Търново

9 септември 2019 (понеделник)

10.00 – 11.00
Регистрация на участниците
11.00 – 11.15
Откриване
11.15 - 11.30
Връчване на наградата „Мечтайте дръзко“ за принос в развитието на младежките изследвания и на младежката работа
11.30 – 13.00
Първи панел: Изследвания на младежка работа
13.00 – 14.30
ОБЯД
14.30 – 15.30
Втори панел: Стандарти и методология за младежка работа
15.30 – 16.00
Кафе пауза
16.00 – 17.00
Трети панел: Услуги за младите хора - потребности, предлагане и иновации

10 септември 2019 (вторник)

9.30 - 11.00
Четвърти панел: Университетско и професионално образование и обучение на младежки работници
11.00 – 11.30
КАФЕ ПАУЗА
11.30 – 13.00
Пети панел: Дигитална младежка работа и достъп до информация
13.00 – 14.30
ОБЯД
14.30 – 16.00
Шести панел: Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти
16.00 – 17.00
Закриване на конференцията

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация. Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: conference@youth.bg

За участие в конференцията, моля, регистрирайте се онлайн на http://youth.bg/registration/.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 26 септември 2018.

Организаторите си запазват правото да публикуват след рецензиране избрани доклади, представени на конференцията.

Максимален размер: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и референтна литература;

Настройки на страницата: Отгоре – 2,5; Долу – 2,5; Ляво – 2,5; Дясно – 2,5; Размер на страницата – A4, междуредие – 1,5.

Заглавие: шрифт: Times New Roman; размер: 14 pt; стил на шрифта: Bold; подравняване: центрирано; ефекти: главни букви; (последвано от един празен ред).

Академична длъжност, степен, име и фамилия на автора (съавтори): шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил на шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано.

Принадлежност: шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил на шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано; (последвано от 1 празен ред).

Тяло на доклада: шрифт Times New Roman; Размер: 12 pt; подравняване: двустранно подравнено; междуредие: 1,5

Таблици: номерация с арабски цифри над таблицата, центрирано заглавие, стил на шрифта: Bold; (оставяйки 1 празен ред преди и след това).

Фигури: номерация с арабски цифри, заглавие, центрирано с номерация под фигурата, стил на шрифта: Bold; (1 празен ред преди и след това).

Рефериране: Бележка под линия, формат на текста на бележка под линия: Текст – 10 pt; формат на номера: 1,2,3 …

Представяне на доклада – презентация в PowerPoint  до 10 мин

Работни езици – български и английски език (ще бъде осигурен превод).