ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“

предизвикателства пред развитието на младежката работа

Велико Търново, 9-10 септември 2019

 

Изследвания на младежката работа

 

Стандарти и методология за младежка работа

 

Университетско и професионално образование и обучение на младежки работници

 

Дигитална младежка работа
и достъп до информация

 

Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти

Регистрирай се за конференцията Мечтай Дръзко‘2019