Skip to main content
search
Monthly Archives

юли 2022

ПОКАНА ЗА НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИТЕ ПРОКУЛТУРА’2022

By Uncategorized No Comments

Вдъхновени от Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) стартираха на 30 май 2013 година Национална кампания за достъп на младите хора до култура и приеха съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура.  

На 12 и 13 август 2022 година, по случай обявения от ООН Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт организира в гр. Бургас IX-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ“, в рамките на която ще бъдат връчени за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура в следните категории: 

 • Категория „Цялостен принос“ 
 • Категория „Държавен културен институт“ 
 • Категория „Общински културен институт“ 
 • Категория „Културна организация“ 
 • Категория „Община“ 
 • Категория „Детска градина“ 
 • Категория „Училище“ 
 • Категория „Гражданска организация“  
 • Категория „Медии“ (телевизия, радио, интернет) 
 • Категория „Младежки състав“ (в четири области: Музика; Театър; Танц; Фолклор) 

През 2022 г. е въведена категорията „Младежки състав“ с цел да отличи инициативи на училища, читалища и други културни институти за подкрепа на развитието на младежките състави в изпълнителските изкуства като подход към разширяването на достъпа на младите хора до култура. 

При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2021 година до момента и ще бъдат оценявани: 

 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за разширяване на достъпа на младите хора до култура; 
 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава творческата активност на младите хора; 
 • постиганите чрез култура конкретни резултати от значение за развитието и реализацията на младите хора с различен социален статус; 
 • принос за развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора; 
 • въздействието на инициативата или дейността на номинирания; 
 • устойчивостта на инициативата или дейността на номиниране; 
 • новаторството и вдъхновението на инициативата или дейността на номинирания. 

Официалната церемония по връчване на наградите ще се проведе на 12 август (петък) от 18.30 ч. в Зала 2 на Експо-център „Флора“ – гр. Бургас в рамките на фесивала „С книга на плажа“. 

Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 8 август 2022 година по мейл в текстов файл с приложени снимки или видео материали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща: dostap@barok.bg 

В периода от 1-11 август 2022 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура“ във всяка от категориите.  

Информацията от Вашите заявки ще бъде използвана в подготовката на Националния доклад за достъпа на младите хора до култура. Необходими документи: 

За да потвърдите участие, моля регистрирайте се до 08 август 2022 на: https://youth.bg/registration/2022-достъп-до-култура. При интерес за участие с презентация, моля, посочете темата при попълване на регистрационната форма. Очакваме презентацията Ви на ел. поща: dostap@barok.bg 

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване в Бургас може да намерите на https://www.gotoburgas.com/bg.  

За допълнителна информация за Националната кампания: 

 www.barok.bg www.youth.bg и ел. поща: dostap@barok.bg 

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0882 926 286 

Диана Банчева – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361  

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/ 

 

Close Menu