IX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:

РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ“

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ – ОБЯВЕН ОТ ООН

ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институтс подкрепата на община Варна, организират на 12 и 13 август 2022 г. в гр. Бургас IX-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ“.  

Основна цел на Националната конференция е да насърчи национално отговорен диалог между всички в областта на културата за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България. 

 На 12 август 2022 (петък) от 18.30 ч. Зала 2 на Експо-център „Флора“ – гр. Бургас в рамките на фестивала „С книга на плажа“ ще бъдат връчени националните награди „ПроКултура‘2022“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура, които този път ще обхванат инициативи и проекти.

Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ стартира през 2013 с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА от БАРОК и Българската асоциация на младежките работници. Днес към Декларацията са се присъединили Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национален младежки форум, Граждански институт, редица ключови институции и граждански организации и над 80 общини. 

През май 2019 г., на своето 57-мо Общо събрание, Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства (PEARLE) прие ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА с ясен план за действие – да насърчава дейности и политики за разширяване на достъпа на младите хора до култура на своите 10 000 мениджъри, театри, концертни зали, оркестри, опери, балет, продуценти, фестивали и други професионални организации в областта на изпълнителските изкуства в Европа.   

Нашите проучвания откроиха ключовата роля на младежките състави – в училищата, читалищата и културните институти – за разширяване на достъпа до култура на младите хора.

Включете се в Националната конференция „Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави“, която ще се проведе на 12 и 13 август 2022 в Зала 2 на Експо-център „Флора“ – град Бургас.

За да потвърдите участие, моля регистрирайте се до 08 август 2022 г. на: https://youth.bg/registration/2022-достъп-до-култура. При интерес за участие с презентация, моля, посочете темата при попълване на регистрационната форма. Очакваме презентацията Ви на ел. поща: dostap@barok.bg. Очакваме и попълнени заявления за номинации в категориите за годишните награди „ПроКултура“ 2022 в същия срок. 

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване в Бургас може да намерите на https://www.gotoburgas.com/bg.

За допълнителна информация за Националната кампания: 

 www.barok.bg  www.youth.bg  и ел. поща: dostap@barok.bg 

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0882 926 286 

Диана Христозовa – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361  

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/ 

ПРОГРАМА

12 август 2022, петък, Зала 2, Експо-център "Флора", Бургас

09.30 - 10.00
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
10.00 - 10.15
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
10:15 - 11.45
ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА СВЪРЗВАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩНОСТТА
МОДЕРАТОР: ПРОФ. МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БАРОК
11:45 - 12.00
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
12:00 - 13.30
ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА И ПРИОБЩАВАЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
МОДЕРАТОР: Д-Р ХРИСТО ХРИСТОЗОВА, ИЗП. ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ
13:30 - 14.30
ПАУЗА ЗА ОБЯД
14:30 - 16.00
ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТАЛАНТИ
МОДЕРАТОР: ДИАНА БАНЧЕВА, ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ
16:00 - 16.15
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
16.15 - 17.30
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА СРЕДА
МОДЕРАТОР: ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СПОФ „ЧИТАЛИЩА“
18.30
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ „ПРОКУЛТУРА‘2022“

13 август 2022, събота, Зала 2, Експо-център "Флора", Бургас

10.00 - 11.00
ПЕТИ ПАНЕЛ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЛАДИТЕ ХОРА
МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д-Р МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БАРОК
11:00 - 11.15
ДИСКУСИЯ НА КАФЕ
11:15 - 12.30
ШЕСТИ ПАНЕЛ: ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ВРЕМЕ ЗА ИНОВАЦИИ
МОДЕРАТОР: Д-Р ХРИСТО ХРИСТОЗОВ, ИЗП. ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ
12:30 - 13.00
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ