Регистрация
за IX-та Национална конференция
"Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави"`

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация.

Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: dostap@barok.bg.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 8 август 2022.