IX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:
РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ“

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ – ОБЯВЕН ОТ ООН

ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

ПРОГРАМА

12 август 2022, петък, Зала 2, Експо-център „Флора“, Бургас

09.30 - 10.00
Регистрация на участниците
10.00 - 10.15
Официално откриване
Проф. Момчил Георгиев
Главен секретар на БАРОК
Представител на Министерство на културата
Представител на Министерство на образованието и науката
Представител на Министерство на младежта и спорта
Диана Саватева
Заместник кмет на община Бургас
д-р Христо Христозов
Изп. директор на Граждански институт
10.15-11.45
Първи панел: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА СВЪРЗВАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩНОСТТА
Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК
Стратегии за разширяване на достъпа на младите хора до култура в община Бургас
Габриела Славова, община Бургас
Достъп на младите хора до култура: ролята на младежките състави - споделеният опит на НАТФИЗ
Десислава Димитрова, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, гр. София
ЗА БУКВИТЕ - спектакъл от деца за деца
Мая Георгиева, НЧ "Съгласие 1869", гр.Плевен
Да научиш цяло училище да свири на пиано
Ивайла Цачева, учител по музика, гр. Златица
11.45-12.00
Дискусия на кафе
12.00-13.30
Втори панел: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА И ПРИОБЩАВАЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Модератор: д-р Христо Христозов, Изп. директор на Граждански институт
Театрален състав на ВУИ „Христо Ботев“ – с. Подем като инструмент за личностна промяна – опит с ученици в конфликт със закона
Даниела Димитрова, Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“, с. Подем
Работата в клубовете по интереси - възможност за разширяване достъпа на младите хора до култура и многостранно развитие на детската личност в иновативна и приобщаваща образователна среда
Иванка Александрова и Радка Чонова, ОУ "Душо Хаджидеков", гр. Пловдив
Ролята на младежките състави в училище
Мая Колева, директор на ОУ "Неофит Рилски" – гр. Габрово
Ролята на колективното младежко творчество като инструмент за справяне с последствията от социална изолация
Румяна Петрова, директор на НУИ „Добри Христов“ – град Варна
Ролята на физическата среда за създаване на иновативна и приобщаваща творческа училищна среда
арх. Делчо Делчев
13.30-14.30
Пауза за обяд
14.30 – 16.00
Трети панел: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТАЛАНТИ
Модератор: Диана Банчева, Програмен директор на Граждански институт
Училищни оркестри - добро утро!
Тодор Цачев, ръководител на Marching Stars, гр. Златица
Ролята на ансамбловото свирене при децата цигулари
Гергана Стоянова ръководител на клас по цигулка към читалище „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Благоевград
Участие на младите хора в читалищни състави – опитът на китарна формация "Акустика"
Лора Генова, читалище "Отец Паисий", гр. Самоков
Художествените състави в училищата по изкуствата и училищата по културата и приносът им за творческото израстване на младите хора
д-р Ралица Базайтова, Министерство на културата
16.00 – 16.15
Дискусия на кафе
16.15 – 17.30
Четвърти панел: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА СРЕДА
Модератор: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на СПОФ „Читалища“
Читалищните младежки състави - съхраняване на традиционните културни ценности и запознаване със световната културна среда
Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ “Читалища“ - Пазарджик
Хор при 91 НЕГ " К. Гълъбов" - пазител на традиционните културни ценности
Красимира Цуцуманова, 91 НЕГ – гр. София
Ролята на оркестър „100 Каба гайди“ – гр. Смолян за  издирване, съхраняване и популяризиране автентичния родопски фолклор
Тодор Тодоров, художествен ръководител
Хоровият репертоар – врата към традицонните ценности и световната култура
Диана Банчева, Граждански институт
Изкуството и други съвременни професии
Димитрина Тодорова, директор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас
Танцова формация "Countdown Dance Bulgaria"
Карина Мусабашева, ръководител на "Countdown Dance Bulgaria", гр. Бургас

12 август 2022, петък, Зала 2, Експо-център „Флора“, Бургас

18.30 ч.

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ 

ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ „ПРОКУЛТУРА‘2022“ 

в рамките на фестивала „С книга на плажа“ 

13 август 2022, петък, Зала 2, Експо-център „Флора“, Бургас

10.00-11.00
Пети панел: ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ВРЕМЕ ЗА ИНОВАЦИИ
Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК
От Словото до оловото, в реалното чрез виртуалното
Ангел Живков, директор на ПГпо МСС „П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев
Невиждан театър и Училище за зрение – работа с незрящи актьори
проф. Велимир Велев, преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – гр. София
Иновации в действие
д-р Христо Христозов, изп. директор на Граждански институт
11.00-11.15
Дискусия на кафе
11.15-12.30
Шести панел: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЛАДИТЕ ХОРА
Модератор: д-р Христо Христозов, Изп. директор на Граждански институт
„Разговор със звездите“ - път към културно одухотворение
Габриела Господинова, ученичка в Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Добрич
Приемственост и надграждане в развитието на вокално-ансамбловите ценности
Милена Добрева, диригент на Вокален ансамбъл „Фортисимо“ и Вокална формация „Морски песъчинки“, гр. Бургас
12.30-13.00
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ
Младежката музикална контракултура днес – три десетилетия след падането на комунизма; реалност, визия и стратегия
д-р Венцислав Мицов

Конференцията ще бъде излъчвана на живо във Фейсбук страницата на кампанията „Достъп на младите хора до култура“:  https://www.facebook.com/DostapDoKultura.

 

За допълнителна информация за Националната кампания: 

 www.barok.bg www.youth.bg и ел. поща: dostap@barok.bg