I Международна конференция "Мечтайте дръзко" -

Предизвикателства пред развитието на младежката работа

28-29 септември 2018, София

ОТКРИВАНЕ
проф. дн Венка Кутева
Декан на Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
ОТКРИВАНЕ
д-р Христо Христозов
Изпълнителен директор на Граждански институт
НАГРАДА „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС
проф. Петър – Емил Митев
НАГРАДА „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ 2018
Ренета Венева
Председател на УС на Национален алианс за работа с доброволци
проф. д-р Любомира Попова
Областен управител на област Велико Търново
проф. д-р Хауърд Уилямсън
Факултет по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс