VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2021
ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институтс подкрепата на община Варна, организират на 12 и 13 август 2021 г. в гр. Варна VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“.  През 2021 година конференцията се провежда под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев.

Основна цел на Националната конференция е да насърчи национално отговорен диалог между всички в областта на културата за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България. 

 На 12 август 2021 (четвъртък) от 19.30 ч. в Държавна опера – Варна (пл. „Независимост“ 1, гр. Варна) ще бъдат връчени националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура, които този път ще обхванат инициативи и проекти, реализирани през 2020 и 2021 г. 

Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ стартира през 2013 с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА от БАРОК и Българската асоциация на младежките работници. Днес към Декларацията са се присъединили Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национален младежки форум, Граждански институт, редица ключови институции и граждански организации и над 80 общини. 

През май 2019 г., на своето 57-мо Общо събрание, Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства (PEARLE) прие ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА с ясен план за действие – да насърчава дейности и политики за разширяване на достъпа на младите хора до култура на своите 10 000 мениджъри, театри, концертни зали, оркестри, опери, балет, продуценти, фестивали и други професионални организации в областта на изпълнителските изкуства в Европа.   

2020 и 2021 година бяха белязани с редица ограничения, които поставиха нови предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура.  

За да потвърдите участие, моля регистрирайте се до 08 август 2021 на: http://youth.bg/registration/barok2021/. При интерес за участие с презентация, моля, посочете темата при попълване на регистрационната форма. Очакваме презентацията Ви на ел. поща: dostap@barok.bg. Очакваме и попълнени заявления за номинации в категориите за годишните награди „ПроКултура“ 2021 в същия срок. 

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване във Варна може да намерите на https://visit.varna.bg/ или на сайта на БАРОК. 

За допълнителна информация за Националната кампания: 

 www.barok.bg  www.youth.bg  и ел. поща: dostap@barok.bg 

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0882 926 286 

Диана Христозовa – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361  

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/ 

ПРОГРАМА

12 август 2021, четвъртък, „Юнашки салон“ - бул. „Христо Ботев“ 1, Варна

13.30-14.00
Регистрация на участниците
14.00-14.15
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
14.15-15.45
Първи панел: Достъпът на младите хора до култура: Нови предизвикателства пред професионалното образование и обучение Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК
15.45-16.00
Дискусия на кафе
16.00-17.30
Втори панел: Достъпът на младите хора до култура: Нови предизвикателства в училищата Модератор: Диана Христозова, Програмен директор на Граждански институт
19.30 ч.
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ „ПРОКУЛТУРА“ 2020-2021 Държавна Опера - Варна, пл. „Независимост“ 1

13 август 2021, петък, „Юнашки салон“ - бул. „Христо Ботев“ 1, Варна

9.30-11.00
Трети панел: Достъпът на младите хора до култура: Нови предизвикателства пред свързването, разширяването и включването на младите хора в общността Модератор: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на СПОФ „Читалища“
11.00-11.15
Дискусия на кафе
11.15-12.45
Четвърти панел: Нови предизвикателства пред партньорството между културните организации и младите хора Модератор: д-р Христо Христозов, Изп. директор на Граждански институт
12.45-14.00
Пети панел: Достъпът на младите хора до култура: Време за иновации Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК
14.00-14.30
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ